ప్రస్తుతపు పరిస్థితులు

పాక్షికంగా మేఘావృతం 52 °F
E 3 mph
పాక్షికంగా మేఘావృతం
ఇలా అనిపిస్తుంది: 52°
బేరోమీటర్: 30.1 in
తుషార స్థానం (మంచు బిందువు స్థానం): 48°
తేమ: 87.5%
దృష్టి గోచరత: 6 mi
ఇప్పటి వరకు 23/04 02:20 am
ఇక్కడ పరిశీలించారు Thessaloniki Airport
గత పరిశీలనలు , Thessaloniki Airport >

3 రోజులకు క్లుప్తంగ

ఈ రోజు
దట్టమైన మబ్బులు మరియు వర్షం
ఎక్కువ : 63°
తక్కువ: 52°
రేపు
దట్టమైన మబ్బులు మరియు  తుంపరులు
ఎక్కువ : 59°
తక్కువ: 48°
ఆదివారం
పాక్షికంగా మేఘావృతం
ఎక్కువ : 64°
తక్కువ: 48°

10 రోజులకు సూచన >

5 రోజులకు వివరంగ వాతావరణ సూచన

86° ప్రశాంతంగా ఉంది Ad Dabbah, సూడాన్
Taloyoak, కెనడా మేఘావృతమై మరియు మంచు తుంపరులు

86° ప్రశాంతంగా ఉంది Nguru, నైజీరియా
Gjoa Haven, కెనడా ప్రశాంతంగా ఉంది

84° ప్రశాంతంగా ఉంది Kousséri, కామెరూన్
Chesterfield Inlet, కెనడా పాక్షికంగామేఘాలు మరియు మంచు తుంపరులు

84° ప్రశాంతంగా ఉంది Massaguet, చాద్
Rankin Inlet, కెనడా పాక్షికంగామేఘాలు మరియు మంచు తుంపరులు

80° ప్రశాంతంగా ఉంది Hot Chāh, పాకిస్తాన్
Whale Cove, కెనడా మేఘావృతం 10°