നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ 45 ഠഫാ.
N 2 എം.പി.എച്.
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 45°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.1 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 41°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 87.1%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 5 മൈ.
സമയത്തുള്ള 08/03 08:20 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Thessaloniki Airport
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Thessaloniki Airport >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 59°
നിമ്ന: 45°
നാളെ
മേഘാവൃതവും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: 55°
നിമ്ന: 43°
ബുധന്‍
മേഘാവൃതവും ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 55°
നിമ്ന: 39°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

76° തെളിഞ്ഞ Diapaga, ബുര്‍ക്കിനാ ഫാസോ
Saskylakh, റഷ്യ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -36°

71° മേഘാവ്യതമായ Njie Kunda, ഗാംബിയ
Artyk, റഷ്യ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -18°

71° മേഘാവ്യതമായ Sare Jallow, ഗാംബിയ
Belichan, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -9°

71° മേഘാവ്യതമായ Sare Timbo, ഗാംബിയ
Kadykchan, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -9°

71° മേഘാവ്യതമായ Timbintu, ഗാംബിയ
Kholodnyy, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -9°