ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ 43 °F
W 5 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಅನಿಸುವುದು: 40°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 30.1 ಇಂ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 39°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 87%
ಗೋಚರತೆ: 5 ಮೈಲಿಗಳು
ಈಗ 08/03 07:50 am
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Thessaloniki Airport
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Thessaloniki Airport >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 59°
ಇಗೋ: 45°
ನಾಳೆ
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಳೆ
ಹೈ: 55°
ಇಗೋ: 43°
ಬುಧವಾರ
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು
ಹೈ: 55°
ಇಗೋ: 39°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

87° ಸ್ವಚ್ಛ Youkounkoun, ಗಿನೀ
Artyk, ರಷ್ಯಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ -18°

85° ಸ್ವಚ್ಛ Djibo, ಬುರ್ಕಿನಾ ಫಾಸೊ
Belichan, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -11°

81° ಸ್ವಚ್ಛ Bafoulabé, ಮಾಲೀ
Susuman, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -11°

74° ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ Sare Jallow, ಗಾಂಬಿಯಾ
Yagodnoye, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -11°

74° ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ Timbintu, ಗಾಂಬಿಯಾ
Debin, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -10°