અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

આંશિક વાદળછાયું 52 °F
E 3 માઇલ પ્રતિ કલાક
આંશિક વાદળછાયું
ના જેવું લાગે છે: 52°
બેરોમિટર: 30.1 ઇંચ
ડ્યુપોઇન્ટ: 48°
ભેજ: 87.5%
દ્રશ્યતા: 6 માઇલ
ના રોજ 23/04 02:20 am
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Thessaloniki Airport
ભૂતકાળના અવલોકનો, Thessaloniki Airport >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
ઘેરાયેલું અને વરસાદ
મહત્તમ: 63°
લઘુત્તમ: 52°
કાલે
ઘેરાયેલું અને હળવો વરસાદ
મહત્તમ: 59°
લઘુત્તમ: 48°
રવિવાર
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 64°
લઘુત્તમ: 48°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

86° સ્પષ્ટ Marawī, સુદાન
Taloyoak, કેનેડા વાદળછાયું અને બરફનો વરસાદ

86° સ્પષ્ટ Nguru, નાઇજિરિયા
Cambridge Bay, કેનેડા આંશિક વાદળછાયું અને બરફનો વરસાદ

84° સ્પષ્ટ Dourbali, ચેડ
Chesterfield Inlet, કેનેડા આંશિક વાદળછાયું અને બરફનો વરસાદ

84° સ્પષ્ટ Gambaru, નાઇજિરિયા
Kugluktuk, કેનેડા ઘેરાયેલું અને બરફ 10°

80° સ્પષ્ટ Jath, પાકિસ્તાન
Stony Rapids, કેનેડા આંશિક વાદળછાયું 25°