અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

આંશિક વાદળછાયું 41 °F
SW 5 માઇલ પ્રતિ કલાક
આંશિક વાદળછાયું
ના જેવું લાગે છે: 38°
બેરોમિટર: 30.1 ઇંચ
ડ્યુપોઇન્ટ: 39°
ભેજ: 93.2%
દ્રશ્યતા: 5 માઇલ
ના રોજ 08/03 07:20 am
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Thessaloniki Airport
ભૂતકાળના અવલોકનો, Thessaloniki Airport >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 59°
લઘુત્તમ: 45°
કાલે
વાદળછાયું અને સહેજ વરસાદ
મહત્તમ: 55°
લઘુત્તમ: 43°
બુધવાર
વાદળછાયું અને હળવો વરસાદ
મહત્તમ: 55°
લઘુત્તમ: 39°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

88° આંશિક વાદળછાયું Nouna, બુર્કિના ફાસો
Vorgashor, રશિયા ઘેરાયેલું અને સહેજ બરફ -29°

85° સ્પષ્ટ Djibo, બુર્કિના ફાસો
Verkhoyansk, રશિયા ઘેરાયેલું અને સહેજ બરફ -19°

82° ઘેરાયેલું Dogondoutchi, નિજર
Artyk, રશિયા મોટા ભાગે સ્પષ્ટ -18°

75° સ્પષ્ટ Njie Kunda, ગેમ્બિયા
Kadykchan, રશિયા સ્પષ્ટ -11°

75° સ્પષ્ટ Timbintu, ગેમ્બિયા
Kholodnyy, રશિયા સ્પષ્ટ -11°