നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ 69 ഠഫാ.
SW 18 എം.പി.എച്.
ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 69°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 29.9 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 60°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 74.4%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 6 മൈ.
സമയത്തുള്ള 23/05 06:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Aktion Airport
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Aktion Airport >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 72°
നിമ്ന: 54°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 70°
നിമ്ന: 54°
ശനി
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 73°
നിമ്ന: 54°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

113° തെളിഞ്ഞ Idfū, ഈജിപ്ത്
McMurdo Station, Antarctica തെളിഞ്ഞ

111° തെളിഞ്ഞ Akhmīm, ഈജിപ്ത്
Holman, ക്യാനഡ മേഘാവ്യതമായ 19°

111° തെളിഞ്ഞ Sūhāj, ഈജിപ്ത്
Grytviken, സൗത് ജ്യോര്‍ജിയ ആന്‍റ് സൗത് � 22°

109° തെളിഞ്ഞ Abnūb, ഈജിപ്ത്
Gjoa Haven, ക്യാനഡ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടലും നേരിയ മഞ്ഞു വര്‍ഷവും 27°

109° തെളിഞ്ഞ Al Badārī, ഈജിപ്ത്
Montezuma, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ�� മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ 32°