ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

52 °F
ಅನಿಸುವುದು: 52°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 30.1 ಇಂ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 48°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 87.5%
ಈಗ 07/12 08:50 pm
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Ioannina Airport
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Ioannina Airport >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು
ಹೈ: 52°
ಇಗೋ: 32°
ನಾಳೆ
ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 54°
ಇಗೋ: 32°
ಸೋಮವಾರ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 50°
ಇಗೋ: 36°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

97° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ El Cubolero, ಹೊಂಡುರಸ್
Khatassy, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -45°

97° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ El Tular, ಹೊಂಡುರಸ್
Magan, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -45°

97° ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ Los Llanitos, ಹೊಂಡುರಸ್
Mokhsogollokh, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -45°

97° ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ Marcovia, ಹೊಂಡುರಸ್
Pokrovsk, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -45°

97° ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ San José de Las Conchas, ಹೊಂಡುರಸ್
Dzhebariki-Khaya, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -41°