ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ +23 °C
W 3 ಎಮ್/ಎಸ್
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಅನಿಸುವುದು: +23°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 1017.0 ಎಚ್‍ಪಿಎ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: +12°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 49.9%
ಗೋಚರತೆ: 10 ಕಿ.ಮೀ
ಈಗ 29/05 02:20 pm
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Araxos Airport
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Araxos Airport >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: +24°
ಇಗೋ: +13°
ನಾಳೆ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: +24°
ಇಗೋ: +13°
ರವಿವಾರ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಳೆ
ಹೈ: +23°
ಇಗೋ: +11°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

+28° ಸ್ವಚ್ಛ Mohave Valley, ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ
Cape Dorset, ಕೆನೆಡಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ -6°

+28° ಸ್ವಚ್ಛ Needles, ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ
Perisher, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ -1°

+28° ಸ್ವಚ್ಛ Poston, ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ
Tosontsengel, ಮಂಗೋಲಿಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು +6°

+28° ಸ್ವಚ್ಛ Sahuaripa, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Orlik, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ +8°

+25° ಸ್ವಚ್ಛ Tacna, ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ
Khovu-Aksy, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ +12°