ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ 54 °F
NE 5 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
ಅನಿಸುವುದು: 54°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 29.9 ಇಂ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 50°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 87.6%
ಗೋಚರತೆ: 6 ಮೈಲಿಗಳು
ಈಗ 21/11 05:50 am
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Aktion Airport
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Aktion Airport >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚುಗುಡುಗುಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ
ಹೈ: 64°
ಇಗೋ: 48°
ನಾಳೆ
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 64°
ಇಗೋ: 48°
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 66°
ಇಗೋ: 46°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

86° ಸ್ವಚ್ಛ Alto Longá, ಬ್ರೆಜಿಲ್
Cambridge Bay, ಕೆನೆಡಾ ಸ್ವಚ್ಛ -30°

86° ಸ್ವಚ್ಛ Demerval Lobão, ಬ್ರೆಜಿಲ್
Baker Lake, ಕೆನೆಡಾ ಸ್ವಚ್ಛ -27°

86° ಸ್ವಚ್ಛ União, ಬ್ರೆಜಿಲ್
Kysyl-Syr, ರಷ್ಯಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ -27°

82° ಸ್ವಚ್ಛ Bacabal, ಬ್ರೆಜಿಲ್
Khandyga, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ -20°

82° ಸ್ವಚ್ಛ Dom Pedro, ಬ್ರೆಜಿಲ್
Belaya Gora, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಂಜು -9°