നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ 36 ഠഫാ.
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 36°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.2 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 32°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 86.6%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 6 മൈ.
സമയത്തുള്ള 11/04 04:50 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Larissa Airport
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Larissa Airport >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 61°
നിമ്ന: 41°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 64°
നിമ്ന: 39°
ചൊവ്വ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: 66°
നിമ്ന: 37°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

93° തെളിഞ്ഞ Ayorou, നൈഗര്‍
Nuiqsut, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ�� തെളിഞ്ഞ -13°

87° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Sokolo, മാലി
McMurdo Station, Antarctica മൂടല്‍കെട്ട് -9°

86° തെളിഞ്ഞ Diawara, സെനഗല്‍
Point Lay, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ�� തെളിഞ്ഞ -4°

86° തെളിഞ്ഞ Kanel, സെനഗല്‍
Mayo, ക്യാനഡ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ

86° തെളിഞ്ഞ Ouro Sogui, സെനഗല്‍
Wiseman, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ�� മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ