നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

തെളിഞ്ഞ 50 ഠഫാ.
തെളിഞ്ഞ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 50°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.1 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 19°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 27.5%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 6 മൈ.
സമയത്തുള്ള 12/12 02:50 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Larissa Airport
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Larissa Airport >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 46°
നിമ്ന: 30°
നാളെ
മേഘാവൃതവും ഈര്‍പ്പമുള്ള മഞ്ഞുവര്‍ഷവും
ഉന്നത: 41°
നിമ്ന: 32°
വെള്ളി
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: 45°
നിമ്ന: 41°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

91° തെളിഞ്ഞ Longreach, ഓസ്ട്രേലിയ
Artyk, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -56°

85° തെളിഞ്ഞ Port Hedland, ഓസ്ട്രേലിയ
Burkhala, റഷ്യ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -48°

85° Roebourne, ഓസ്ട്രേലിയ
Belaya Gora, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -45°

81° തെളിഞ്ഞ Alabel, ഫിലിപ്പൈന്‍സ്
Bilibino, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -41°

81° തെളിഞ്ഞ Tinoto, ഫിലിപ്പൈന്‍സ്
Spornoye, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -41°