ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ 37 °F
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
ಅನಿಸುವುದು: 37°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 30.2 ಇಂ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 34°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 86.7%
ಗೋಚರತೆ: 6 ಮೈಲಿಗಳು
ಈಗ 11/04 02:50 am
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Larissa Airport
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Larissa Airport >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 61°
ಇಗೋ: 41°
ನಾಳೆ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 64°
ಇಗೋ: 39°
ಮಂಗಳವಾರ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 66°
ಇಗೋ: 37°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

87° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ Ténenkou, ಮಾಲೀ
Prudhoe Bay, ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ವಚ್ಛ -14°

85° ಸ್ವಚ್ಛ Barkéwol, ಮಾರಿತಾನಿಯಾ
Pevek, ರಷ್ಯಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ -12°

85° ಸ್ವಚ್ಛ Diawara, ಸೆನೆಗಲ್
Cambridge Bay, ಕೆನೆಡಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮಂಜಿನ ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು -10°

85° ಸ್ವಚ್ಛ Ranérou, ಸೆನೆಗಲ್
Point Lay, ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ವಚ್ಛ -6°

81° ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ Birnin Konni, ನೈಗರ್
Mayo, ಕೆನೆಡಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ