ప్రస్తుతపు పరిస్థితులు

చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది   52 °F
చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది
ఇలా అనిపిస్తుంది: 52°
బేరోమీటర్: 29.9 in
తుషార స్థానం (మంచు బిందువు స్థానం): 46°
తేమ: 81.7%
దృష్టి గోచరత: 6 mi
ఇప్పటి వరకు 19/04 06:20 am
ఇక్కడ పరిశీలించారు Elefsis Airport
గత పరిశీలనలు , Elefsis Airport >

3 రోజులకు క్లుప్తంగ

ఈ రోజు
ప్రశాంతంగా ఉంది
ఎక్కువ : 72°
తక్కువ: 52°
రేపు
ప్రశాంతంగా ఉంది
ఎక్కువ : 70°
తక్కువ: 50°
బుధవారం
చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది
ఎక్కువ : 72°
తక్కువ: 52°

10 రోజులకు సూచన >

5 రోజులకు వివరంగ వాతావరణ సూచన

° ,
Hall Beach, కెనడా మేఘావృతం -9°

° ,
Igloolik, కెనడా మేఘావృతం -9°

° ,
Arctic Bay, కెనడా -2°

° ,
Rankin Inlet, కెనడా చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది   -2°

° ,
Repulse Bay, కెనడా