നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ 52 ഠഫാ.
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 52°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 29.9 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 46°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 81.7%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 6 മൈ.
സമയത്തുള്ള 19/04 06:20 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Elefsis Airport
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Elefsis Airport >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 72°
നിമ്ന: 52°
നാളെ
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 70°
നിമ്ന: 50°
ബുധന്‍
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 72°
നിമ്ന: 52°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

° ,
Hall Beach, ക്യാനഡ മേഘാവ്യതമായ -9°

° ,
Igloolik, ക്യാനഡ മേഘാവ്യതമായ -9°

° ,
Noril'sk, റഷ്യ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടലും നേരിയ മഞ്ഞു വര്‍ഷവും -4°

° ,
Arctic Bay, ക്യാനഡ -2°

° ,
Dudinka, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞും -1°