ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ 52 °F
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
ಅನಿಸುವುದು: 52°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 29.9 ಇಂ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 46°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 81.7%
ಗೋಚರತೆ: 6 ಮೈಲಿಗಳು
ಈಗ 19/04 06:20 am
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Elefsis Airport
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Elefsis Airport >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 72°
ಇಗೋ: 52°
ನಾಳೆ
ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 70°
ಇಗೋ: 50°
ಬುಧವಾರ
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 72°
ಇಗೋ: 52°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

° ,
Hall Beach, ಕೆನೆಡಾ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ -9°

° ,
Pond Inlet, ಕೆನೆಡಾ ಸ್ವಚ್ಛ -6°

° ,
Dudinka, ರಷ್ಯಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮಂಜಿನ ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು -4°

° ,
Kayyerkan, ರಷ್ಯಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮಂಜಿನ ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು -4°

° ,
Taloyoak, ಕೆನೆಡಾ ಸ್ವಚ್ಛ -2°