നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

63 ഠഫാ.
E 9 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 63°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 29.9 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 50°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 63.4%
സമയത്തുള്ള 31/05 04:20 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Ioannina Airport
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Ioannina Airport >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 63°
നിമ്ന: 39°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 64°
നിമ്ന: 43°
ചൊവ്വ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 68°
നിമ്ന: 45°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

84° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Guadalupe, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Cape Dorset, ക്യാനഡ മൂടല്‍കെട്ട് 25°

84° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Phoenix, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Ivujivik, ക്യാനഡ മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും 25°

82° തെളിഞ്ഞ Mesa, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Outram, ന്യൂസിലാന്‍റ് 26°

79° മേഘാവ്യതമായ Maricopa, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Grise Fiord, ക്യാനഡ 29°

79° മേഘാവ്യതമായ San Carlos, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Kangxiwar, ചൈന 51°