നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ 66 ഠഫാ.
N 3 എം.പി.എച്.
ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 66°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.0 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 48°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 52.2%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 6 മൈ.
സമയത്തുള്ള 29/05 01:20 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Ioannina Airport
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Ioannina Airport >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 70°
നിമ്ന: 50°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 72°
നിമ്ന: 52°
ഞായര്‍
മേഘാവൃതവും ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 70°
നിമ്ന: 52°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

88° തെളിഞ്ഞ Arizona Village, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Coral Harbour, ക്യാനഡ മേഘാവ്യതമായ

88° തെളിഞ്ഞ Mesquite Creek, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Hall Beach, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ

88° തെളിഞ്ഞ Willow Valley, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Perisher, ഓസ്ട്രേലിയ 40°

84° തെളിഞ്ഞ Bluewater, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Tosontsengel, മംഗോളിയ മൂടല്‍കെട്ടും ചാറ്റല്‍ മഴയും 43°

74° തെളിഞ്ഞ Sahuaripa, മെക്സിക്കോ
Kangxiwar, ചൈന 45°