നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

46 ഠഫാ.
N 1 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 46°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 29.8 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 46°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 100%
സമയത്തുള്ള 03/06 05:20 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Ioannina Airport
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Ioannina Airport >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 64°
നിമ്ന: 43°
നാളെ
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 66°
നിമ്ന: 43°
വെള്ളി
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 68°
നിമ്ന: 50°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

104° തെളിഞ്ഞ Arizona Village, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Siorapaluk, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് 31°

104° തെളിഞ്ഞ Mesquite Creek, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Huarancante, പെറു തെളിഞ്ഞ 39°

104° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Tempe, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Vizcachane, പെറു തെളിഞ്ഞ 39°

104° തെളിഞ്ഞ Willow Valley, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Caviahue, അര്‍ജന്‍റീന 42°

102° തെളിഞ്ഞ Paradise Valley, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Kangxiwar, ചൈന 42°