നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ 72 ഠഫാ.
W 9 എം.പി.എച്.
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 72°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.2 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 54°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 53%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 6 മൈ.
സമയത്തുള്ള 23/10 10:50 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Anchialos Airport
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Anchialos Airport >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 75°
നിമ്ന: 57°
നാളെ
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 77°
നിമ്ന: 55°
വെള്ളി
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 75°
നിമ്ന: 54°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

91° തെളിഞ്ഞ Komane, ബോട്സ്വാന
Aliskerovo, റഷ്യ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -10°

85° തെളിഞ്ഞ Beroroha, മഡഗാസ്കര്‍
Sarylakh, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് 14°

84° തെളിഞ്ഞ Dukwe, ബോട്സ്വാന
Ust'-Omchug, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞുവര്‍ഷവും 18°

84° തെളിഞ്ഞ Nata, ബോട്സ്വാന
Burkhala, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും 19°

82° തെളിഞ്ഞ Kachikau, ബോട്സ്വാന
Yagodnoye, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും 19°