നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ 61 ഠഫാ.
W 7 എം.പി.എച്.
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 61°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.1 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 59°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 93.8%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 6 മൈ.
സമയത്തുള്ള 21/11 12:20 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Thessaloniki Airport
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Thessaloniki Airport >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: 68°
നിമ്ന: 50°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 70°
നിമ്ന: 50°
ശനി
മേഘാവൃതവും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: 63°
നിമ്ന: 52°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

104° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Colonia Menno, പരാഗ്വേ
Sarylakh, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -35°

100° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Caraguatay, പരാഗ്വേ
Pokrovsk, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -30°

97° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Arroyos y Esteros, പരാഗ്വേ
Brindakit, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -28°

97° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Clorinda, അര്‍ജന്‍റീന
Solnechnyy, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -28°

97° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Primero de Marzo, പരാഗ്വേ
Yakutsk, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -24°