നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

+24 ഠ സെ.
W 3 മീ./സെ.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: +24°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 1002.2 ഹെ.പാ. (ഹെക്റ്റ പാസ്കല്‍)
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: +20°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 79.3%
സമയത്തുള്ള 07/07 12:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Milos
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Milos >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: +28°
നിമ്ന: +23°
നാളെ
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: +29°
നിമ്ന: +23°
വ്യാഴം
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: +29°
നിമ്ന: +22°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

+45° മേഘാവ്യതമായ Blythe, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
McMurdo Station, Antarctica തെളിഞ്ഞ -21°

+45° മേഘാവ്യതമായ East Blythe, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
El Calafate, അര്‍ജന്‍റീന മൂടല്‍കെട്ട് -1°

+44° തെളിഞ്ഞ Needles, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Temple Basin, ന്യൂസിലാന്‍റ് +3°

+43° തെളിഞ്ഞ Parker, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Coal Creek Flat, ന്യൂസിലാന്‍റ് +5°

+43° തെളിഞ്ഞ Willow Valley, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Mokhotlong, ലെസോതൊ +10°