ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

+24 °C
W 3 ಎಮ್/ಎಸ್
ಅನಿಸುವುದು: +24°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 1002.2 ಎಚ್‍ಪಿಎ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: +20°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 79.3%
ಈಗ 07/07 12:00 am
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Milos
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Milos >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: +28°
ಇಗೋ: +23°
ನಾಳೆ
ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: +29°
ಇಗೋ: +23°
ಗುರುವಾರ
ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: +29°
ಇಗೋ: +22°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

+45° ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ East Blythe, ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ
Villa O'Higgins, ಚಿಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ -11°

+45° ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ Poston, ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ
Torres Del Paine, ಚಿಲಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ -1°

+43° ಸ್ವಚ್ಛ Big River, ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ
Arthur’s Pass, ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ +3°

+43° ಸ್ವಚ್ಛ Mesquite Creek, ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ
Mt. Cheeseman Ski Resort, ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ +3°

+43° ಸ್ವಚ್ಛ Willow Valley, ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ
Temple Basin, ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ +3°