നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മേഘാവ്യതമായ 63 ഠഫാ.
NW 8 എം.പി.എച്.
മേഘാവ്യതമായ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 63°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.2 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 48°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 57.7%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 7 മൈ.
സമയത്തുള്ള 31/05 03:30 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Osterfeld
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Osterfeld >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: 64°
നിമ്ന: 45°
നാളെ
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 72°
നിമ്ന: 48°
ചൊവ്വ
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 73°
നിമ്ന: 52°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

84° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Tempe Junction, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Grytviken, സൗത് ജ്യോര്‍ജിയ ആന്‍റ് സൗത് � 23°

82° തെളിഞ്ഞ Mesa, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Omarama, ന്യൂസിലാന്‍റ് 25°

79° മേഘാവ്യതമായ Chandler, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Mount Cook National Park, ന്യൂസിലാന്‍റ് 26°

79° മേഘാവ്യതമായ San Carlos, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Outram, ന്യൂസിലാന്‍റ് 26°

75° തെളിഞ്ഞ Stanfield, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Grise Fiord, ക്യാനഡ 29°