અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

55 °F
ના જેવું લાગે છે: 55°
ડ્યુપોઇન્ટ: 48°
ભેજ: 77.6%
ના રોજ 03/06 04:00 am
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Koethen (Anhalt)
ભૂતકાળના અવલોકનો, Koethen (Anhalt) >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
વાદળછાયું
મહત્તમ: 81°
લઘુત્તમ: 55°
કાલે
વાદળછાયું અને હળવો વરસાદ
મહત્તમ: 79°
લઘુત્તમ: 50°
શુક્રવાર
આંશિક વાદળછાયું અને સહેજ વરસાદ
મહત્તમ: 64°
લઘુત્તમ: 46°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

104° આંશિક વાદળછાયું Guadalupe, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Siorapaluk, ગ્રિનલેન્ડ 31°

104° સ્પષ્ટ Mohave Valley, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Hacienda Huancane, પેરુ સ્પષ્ટ 39°

104° સ્પષ્ટ Mojave Ranch Estates, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Huarancante, પેરુ સ્પષ્ટ 39°

104° સ્પષ્ટ Parker, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Vizcachane, પેરુ સ્પષ્ટ 39°

102° સ્પષ્ટ Scottsdale, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Kangxiwar, ચીન 42°