നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മൂടല്‍കെട്ട് +23 ഠ സെ.
W 6 മീ./സെ.
മൂടല്‍കെട്ട്
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: +23°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 1012.3 ഹെ.പാ. (ഹെക്റ്റ പാസ്കല്‍)
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: +15°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 62.6%
സമയത്തുള്ള 06/07 10:10 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Mühldorf
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Mühldorf >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: +25°
നിമ്ന: +10°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: +22°
നിമ്ന: +10°
ബുധന്‍
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: +26°
നിമ്ന: +13°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

+33° തെളിഞ്ഞ Big River, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Puerto Natales, ചിലി മേഘാവ്യതവും മഞ്ഞുവര്‍ഷവും -5°

+33° തെളിഞ്ഞ Parker, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Mt. Potts Backcountry, ന്യൂസിലാന്‍റ് +4°

+32° തെളിഞ്ഞ Blythe, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Temple Basin, ന്യൂസിലാന്‍റ് +4°

+32° തെളിഞ്ഞ Willow Valley, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Mokhotlong, ലെസോതൊ +7°

+31° തെളിഞ്ഞ Guadalupe Victoria, മെക്സിക്കോ
Dragali Skisenter, നോര്‍വെ +10°