અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

56 °F
ના જેવું લાગે છે: 56°
ડ્યુપોઇન્ટ: 47°
ભેજ: 71.3%
ના રોજ 07/07 12:30 am
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Koethen (Anhalt)
ભૂતકાળના અવલોકનો, Koethen (Anhalt) >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 72°
લઘુત્તમ: 54°
કાલે
આંશિક વાદળછાયું અને હળવો વરસાદ
મહત્તમ: 64°
લઘુત્તમ: 50°
ગુરુવાર
ઘેરાયેલું અને સહેજ વરસાદ
મહત્તમ: 64°
લઘુત્તમ: 57°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

113° વાદળછાયું Palo Verde, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Villa O'Higgins, ચિલિ સ્પષ્ટ 13°

112° સ્પષ્ટ Arizona Village, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Grytviken, સાઉથ જ્યોર્જિયા અને સાઉથ સેન્� 15°

112° સ્પષ્ટ Needles, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Coal Creek Flat, ન્યુઝીલેન્ડ 41°

109° સ્પષ્ટ Big River, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Lake Oahu, ન્યુઝીલેન્ડ 46°

109° સ્પષ્ટ Mojave Ranch Estates, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Thaba-Tseka, લેસોથો 50°