നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

59 ഠഫാ.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 59°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 57°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 93.1%
സമയത്തുള്ള 09/07 09:30 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Brilon-Thuelen
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Brilon-Thuelen >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 66°
നിമ്ന: 55°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: 63°
നിമ്ന: 43°
ശനി
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 57°
നിമ്ന: 45°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

108° തെളിഞ്ഞ An Nāşirīyah, ഇറാക്ക്
Arthur’s Pass, ന്യൂസിലാന്‍റ് 37°

107° തെളിഞ്ഞ Ash Shaţrah, ഇറാക്ക്
Mt. Cheeseman Ski Resort, ന്യൂസിലാന്‍റ് 37°

96° തെളിഞ്ഞ Shūshtar, ഇറാന്‍
Temple Basin, ന്യൂസിലാന്‍റ് 37°

93° തെളിഞ്ഞ Aoulef, അല്‍ജീരിയ
Murchison, ന്യൂസിലാന്‍റ് 43°

90° Reggane, അല്‍ജീരിയ
Turangi, ന്യൂസിലാന്‍റ് 44°