നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

83 ഠഫാ.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 83°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 56°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 39.2%
സമയത്തുള്ള 10/07 05:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Prackenbach-Neuhaeus
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Prackenbach-Neuhaeus >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 86°
നിമ്ന: 55°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 59°
നിമ്ന: 45°
ഞായര്‍
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 66°
നിമ്ന: 43°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

95° തെളിഞ്ഞ Big River, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Puerto Natales, ചിലി മൂടല്‍കെട്ടും ചാറ്റല്‍ മഴയും 34°

95° തെളിഞ്ഞ Bluewater, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
El Calafate, അര്‍ജന്‍റീന മൂടല്‍കെട്ട് 35°

95° തെളിഞ്ഞ Desert Hills, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Dragali Skisenter, നോര്‍വെ 55°

88° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Mojave Ranch Estates, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Butha-Buthe, ലെസോതൊ 62°

88° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Willow Valley, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Teyateyaneng, ലെസോതൊ 62°