നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

59 ഠഫാ.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 59°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 49°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 69.6%
സമയത്തുള്ള 14/07 07:30 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Wiesbaden-Auringen
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Wiesbaden-Auringen >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 77°
നിമ്ന: 54°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 68°
നിമ്ന: 52°
വ്യാഴം
മേഘാവൃതവും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: 66°
നിമ്ന: 52°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

93° തെളിഞ്ഞ Grandfalls, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Grytviken, സൗത് ജ്യോര്‍ജിയ ആന്‍റ് സൗത് � 26°

90° തെളിഞ്ഞ Sanford, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Broken River Ski Area, ന്യൂസിലാന്‍റ് 42°

90° തെളിഞ്ഞ Stinnett, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Mt. Cheeseman Ski Resort, ന്യൂസിലാന്‍റ് 42°

88° തെളിഞ്ഞ Aoulef, അല്‍ജീരിയ
Temple Basin, ന്യൂസിലാന്‍റ് 42°

88° തെളിഞ്ഞ I-n-Salah, അല്‍ജീരിയ
Rainbow Ski Area, ന്യൂസിലാന്‍റ് 53°