અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

56 °F
ના જેવું લાગે છે: 56°
ડ્યુપોઇન્ટ: 45°
ભેજ: 65.6%
ના રોજ 06/07 10:30 pm
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Wiesbaden-Auringen
ભૂતકાળના અવલોકનો, Wiesbaden-Auringen >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 64°
લઘુત્તમ: 48°
કાલે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 66°
લઘુત્તમ: 54°
બુધવાર
ઘેરાયેલું અને વરસાદ
મહત્તમ: 66°
લઘુત્તમ: 57°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

110° સ્પષ્ટ Blythe, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
McMurdo Station, Antarctica સ્પષ્ટ -7°

110° સ્પષ્ટ Palo Verde, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Grytviken, સાઉથ જ્યોર્જિયા અને સાઉથ સેન્� 16°

109° સ્પષ્ટ Big River, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Mt. Cheeseman Ski Resort, ન્યુઝીલેન્ડ 41°

109° સ્પષ્ટ Parker, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Temple Basin, ન્યુઝીલેન્ડ 41°

108° સ્પષ્ટ Mojave Ranch Estates, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Thaba-Tseka, લેસોથો 49°