നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

തെളിഞ്ഞ 60 ഠഫാ.
SW 4 എം.പി.എച്.
തെളിഞ്ഞ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 60°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.3 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 37°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 42.4%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 34 മൈ.
സമയത്തുള്ള 20/09 05:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Zwiesel
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Zwiesel >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 57°
നിമ്ന: 39°
നാളെ
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 64°
നിമ്ന: 46°
ഞായര്‍
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 68°
നിമ്ന: 50°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

86° മേഘാവ്യതമായ Carrizo Springs, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
McMurdo Station, Antarctica മേഘാവ്യതമായ -17°

86° മേഘാവ്യതമായ Catarina, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Grise Fiord, ക്യാനഡ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ 28°

86° മേഘാവ്യതമായ Las Colonias, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Siorapaluk, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് 36°

82° മൂടല്‍കെട്ട് Eidson Road, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Salla, ഫിന്‍ലാന്‍ഡ് മൂടല്‍കെട്ട് 41°

82° മൂടല്‍കെട്ട് Rosita North, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Rodna, റൊമാനിയ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ 58°