ప్రస్తుతపు పరిస్థితులు

53 °F
ఇలా అనిపిస్తుంది: 53°
తుషార స్థానం (మంచు బిందువు స్థానం): 51°
తేమ: 93%
ఇప్పటి వరకు 12/07 02:10 am
ఇక్కడ పరిశీలించారు Ebersberg-Halbing
గత పరిశీలనలు , Ebersberg-Halbing >

3 రోజులకు క్లుప్తంగ

ఈ రోజు
పాక్షికంగా మేఘావృతం
ఎక్కువ : 68°
తక్కువ: 48°
రేపు
మేఘావృతం
ఎక్కువ : 73°
తక్కువ: 50°
మంగళవారం
పాక్షికంగా మేఘావృతం
ఎక్కువ : 75°
తక్కువ: 54°

10 రోజులకు సూచన >

5 రోజులకు వివరంగ వాతావరణ సూచన

100° ప్రశాంతంగా ఉంది Al Farwānīyah, కువైట్
Culpina, బోలివియా ప్రశాంతంగా ఉంది 41°

99° ప్రశాంతంగా ఉంది Ābādān, ఇరాన్
Santa Bárbara, బోలివియా ప్రశాంతంగా ఉంది 41°

98° ప్రశాంతంగా ఉంది Al Başrah al Qadīmah, ఇరాక్
Uyuni, బోలివియా ప్రశాంతంగా ఉంది 41°

91° ప్రశాంతంగా ఉంది Rāmhormoz, ఇరాన్
Villa Alota, బోలివియా ప్రశాంతంగా ఉంది 41°

91° ప్రశాంతంగా ఉంది Rāmshīr, ఇరాన్
Villazón, బోలివియా ప్రశాంతంగా ఉంది 41°