અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

53 °F
ના જેવું લાગે છે: 53°
ડ્યુપોઇન્ટ: 51°
ભેજ: 93%
ના રોજ 12/07 02:10 am
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Ebersberg-Halbing
ભૂતકાળના અવલોકનો, Ebersberg-Halbing >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 68°
લઘુત્તમ: 48°
કાલે
વાદળછાયું
મહત્તમ: 73°
લઘુત્તમ: 50°
મંગળવાર
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 75°
લઘુત્તમ: 54°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

100° સ્પષ્ટ Al Farwānīyah, કુવૈત
Atocha, બોલિવિયા સ્પષ્ટ 41°

99° સ્પષ્ટ Ābādān, ઇરાન
Culpina, બોલિવિયા સ્પષ્ટ 41°

98° સ્પષ્ટ Al Başrah, ઇરાક
Santa Bárbara, બોલિવિયા સ્પષ્ટ 41°

98° Al Wafrah, કુવૈત
Villazón, બોલિવિયા સ્પષ્ટ 41°

98° સ્પષ્ટ Az Zubayr, ઇરાક
Colquiri, બોલિવિયા સ્પષ્ટ 43°