നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഴയും 32 ഠഫാ.
N 2 എം.പി.എച്.
മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഴയും
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 32°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.6 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 32°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 100%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 4 മൈ.
സമയത്തുള്ള 24/01 12:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Waldmunchen
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Waldmunchen >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മൂടല്‍കെട്ട്
ഉന്നത: 34°
നിമ്ന: 27°
നാളെ
മൂടല്‍കെട്ട്
ഉന്നത: 32°
നിമ്ന: 27°
ബുധന്‍
മൂടല്‍കെട്ട്
ഉന്നത: 30°
നിമ്ന: 25°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

106° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Tacuaras, പരാഗ്വേ
Seymchan, റഷ്യ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടലും നേരിയ മഞ്ഞു വര്‍ഷവും -59°

86° തെളിഞ്ഞ Karratha, ഓസ്ട്രേലിയ
Belichan, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -49°

81° തെളിഞ്ഞ Ayers Rock, ഓസ്ട്രേലിയ
Kadykchan, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -49°

81° തെളിഞ്ഞ Kata Tjuta, ഓസ്ട്രേലിയ
Kholodnyy, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -49°

81° തെളിഞ്ഞ Uluru-Kata Tjuta National Park, ഓസ്ട്രേലിയ
Vstrechnyy, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും -32°