നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഴയും 42 ഠഫാ.
E 6 എം.പി.എച്.
മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഴയും
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 38°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 42°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 100%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 0 മൈ.
സമയത്തുള്ള 20/11 11:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Zinnwald-Georgenfeld
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Zinnwald-Georgenfeld >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: 36°
നിമ്ന: 34°
നാളെ
മൂടല്‍കെട്ട്
ഉന്നത: 43°
നിമ്ന: 34°
വെള്ളി
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 39°
നിമ്ന: 36°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

101° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ La Pastora, പരാഗ്വേ
Sarylakh, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -35°

99° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Puerto Rosario, പരാഗ്വേ
Vanavara, റഷ്യ മേഘാവ്യതമായ -32°

99° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Unión, പരാഗ്വേ
Khatassy, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -24°

97° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Arroyos y Esteros, പരാഗ്വേ
Ust'-Kuyga, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും -19°

97° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Clorinda, അര്‍ജന്‍റീന
Deputatskiy, റഷ്യ -7°