ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

63 °F
ಅನಿಸುವುದು: 63°
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 51°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 64.2%
ಈಗ 23/05 12:30 pm
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Burgwald-Bottendorf
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Burgwald-Bottendorf >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚುಗುಡುಗುಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ
ಹೈ: 75°
ಇಗೋ: 50°
ನಾಳೆ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಳೆ
ಹೈ: 63°
ಇಗೋ: 43°
ಬುಧವಾರ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 66°
ಇಗೋ: 50°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

109° ಸ್ವಚ್ಛ ತಣುಕು, ಭಾರತ
Resolute, ಕೆನೆಡಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಮಂಜು

106° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ ಘೂಗುಸ್, ಭಾರತ
Kugaaruk, ಕೆನೆಡಾ

106° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ ದುರ್ಗಾಪುರ್, ಭಾರತ
Pond Inlet, ಕೆನೆಡಾ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ 10°

105° ಸ್ವಚ್ಛ ಪೆನುಗೊಂಡ, ಭಾರತ
Qikiqtarjuaq, ಕೆನೆಡಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ 18°

102° ಸ್ವಚ್ಛ ಕೊಥಾಪೇಟ್, ಭಾರತ
Pangnirtung, ಕೆನೆಡಾ 20°