અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

27 °F
ના જેવું લાગે છે: 27°
ડ્યુપોઇન્ટ: 24°
ભેજ: 87.4%
ના રોજ 03/12 02:00 am
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Burgwald-Bottendorf
ભૂતકાળના અવલોકનો, Burgwald-Bottendorf >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
ઘેરાયેલું અને સહેજ બરફ
મહત્તમ: 34°
લઘુત્તમ: 30°
કાલે
ઘેરાયેલું અને ભીનો  બરફનો વરસાદ
મહત્તમ: 37°
લઘુત્તમ: 30°
રવિવાર
ઘેરાયેલું અને ભીનો  બરફનો વરસાદ
મહત્તમ: 34°
લઘુત્તમ: 30°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

84° વાદળછાયું Wāw, સુદાન
Nizhneyansk, રશિયા સ્પષ્ટ -58°

79° મોટા ભાગે સ્પષ્ટ Sinjah, સુદાન
Oymyakon, રશિયા ઘેરાયેલું અને સહેજ બરફ -45°

75° સ્પષ્ટ Chirundu, ઝિમ્બાબ્વે
Sarylakh, રશિયા આંશિક વાદળછાયું -45°

73° સ્પષ્ટ Ler, સુદાન
Solnechnyy, રશિયા ઘેરાયેલું -23°

73° સ્પષ્ટ Malakāl, સુદાન
Ynykchanskiy, રશિયા ઘેરાયેલું -23°