നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

തെളിഞ്ഞ 73 ഠഫാ.
S 3 എം.പി.എച്.
തെളിഞ്ഞ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 73°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.1 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 63°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 69%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 6 മൈ.
സമയത്തുള്ള 22/09 07:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Nice
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Nice >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 75°
നിമ്ന: 61°
നാളെ
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 75°
നിമ്ന: 59°
വെള്ളി
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 75°
നിമ്ന: 63°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

95° തെളിഞ്ഞ Bermuda Dunes, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Anaktuvuk Pass, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ�� ഭാഗികമായ മേഘ മൂടലും നേരിയ മഞ്ഞും 14°

88° തെളിഞ്ഞ Blythe, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Artyk, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ 15°

88° തെളിഞ്ഞ Poston, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Oymyakon, റഷ്യ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ 17°

77° തെളിഞ്ഞ Estación Coahuila, മെക്സിക്കോ
Amga, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ 28°

77° തെളിഞ്ഞ Guadalupe Victoria, മെക്സിക്കോ
Belogorsk, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞുവര്‍ഷവും 32°