നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

തെളിഞ്ഞ 61 ഠഫാ.
N 2 എം.പി.എച്.
തെളിഞ്ഞ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 61°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.1 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 36°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 38.8%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 6 മൈ.
സമയത്തുള്ള 04/03 03:30 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Lyon / Bron
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Lyon / Bron >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 63°
നിമ്ന: 43°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 52°
നിമ്ന: 34°
ശനി
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 54°
നിമ്ന: 34°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

78° Blackall, ഓസ്ട്രേലിയ
Saskylakh, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -44°

76° തെളിഞ്ഞ Cloncurry, ഓസ്ട്രേലിയ
Taloyoak, ക്യാനഡ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -44°

73° തെളിഞ്ഞ Longreach, ഓസ്ട്രേലിയ
Resolute, ക്യാനഡ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടലും നേരിയ മഞ്ഞു വര്‍ഷവും -26°

71° തെളിഞ്ഞ Selwyn Snowfields, ഓസ്ട്രേലിയ
Pituffik, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് തെളിഞ്ഞ -18°

70° Winton, ഓസ്ട്രേലിയ
Repulse Bay, ക്യാനഡ മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും -15°