നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

60 ഠഫാ.
NW 1 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 60°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 53°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 78.1%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 12 മൈ.
സമയത്തുള്ള 17/09 12:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Bielsa
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Bielsa >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും മഴയോടുകൂടി ഇടിയും മിന്നലുമുള്ള കൊടുങ്കാറ്റിന്‍റെ സാധ്യത
ഉന്നത: 73°
നിമ്ന: 55°
നാളെ
മേഘാവൃതം, മഴയോടുകൂടി ഇടിയും മിന്നലുമുള്ള കൊടുങ്കാറ്റ്
ഉന്നത: 70°
നിമ്ന: 50°
വ്യാഴം
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 72°
നിമ്ന: 52°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

91° തെളിഞ്ഞ Riyadh, സൗദി അറേബ്യ
Maarmorilik, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് മൂടല്‍കെട്ട് 32°

85° തെളിഞ്ഞ Mehrān, ഇറാന്‍
Pituffik, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് മേഘാവ്യതമായ 32°

84° തെളിഞ്ഞ Borāzjān, ഇറാന്‍
Qeqertat, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് 32°

83° തെളിഞ്ഞ Rāmhormoz, ഇറാന്‍
Neriunaq, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് മൂടല്‍കെട്ട് 39°

79° തെളിഞ്ഞ Janūb as Surrah, കുവൈറ്റ്
Grønnedal, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് 41°