ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ 39 °F
E 8 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ
ಅನಿಸುವುದು: 33°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 29.6 ಇಂ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 36°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 88%
ಗೋಚರತೆ: 12 ಮೈಲಿಗಳು
ಈಗ 15/11 11:00 pm
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ St-Auban-Sur-Durance
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, St-Auban-Sur-Durance >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 52°
ಇಗೋ: 32°
ನಾಳೆ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಳೆ
ಹೈ: 46°
ಇಗೋ: 28°
ಸೋಮವಾರ
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 52°
ಇಗೋ: 27°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

91° ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ Tete, ಮೋಜಾಂಬಿಕ್
Severomuysk, ರಷ್ಯಾ -33°

88° ಸ್ವಚ್ಛ Nokaneng, ಬೋತ್ಸ್ವಾನಾ
Yanchukan, ರಷ್ಯಾ -33°

88° ಸ್ವಚ್ಛ Tsau, ಬೋತ್ಸ್ವಾನಾ
Alekseyevskaya, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಂಜು -30°

81° ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ Chiungutwa, ಟನ್‌ಜಾನಿಯಾ
Vitim, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ -26°

81° ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ Nangomba, ಟನ್‌ಜಾನಿಯಾ
Svetlogorsk, ರಷ್ಯಾ -21°