અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

સ્પષ્ટ 77 °F
NE 9 માઇલ પ્રતિ કલાક
સ્પષ્ટ
ના જેવું લાગે છે: 77°
બેરોમિટર: 30.2 ઇંચ
ડ્યુપોઇન્ટ: 41°
ભેજ: 27.5%
દ્રશ્યતા: 6 માઇલ
ના રોજ 12/07 07:30 pm

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
સ્પષ્ટ
મહત્તમ: 79°
લઘુત્તમ: 54°
કાલે
સ્પષ્ટ
મહત્તમ: 82°
લઘુત્તમ: 54°
મંગળવાર
વાદળછાયું
મહત્તમ: 72°
લઘુત્તમ: 59°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

109° સ્પષ્ટ Needles, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Arrowtown, ન્યુઝીલેન્ડ 37°

104° સ્પષ્ટ Bermuda Dunes, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Arthur’s Pass, ન્યુઝીલેન્ડ 38°

104° સ્પષ્ટ Indian Wells, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Mt. Potts Backcountry, ન્યુઝીલેન્ડ 38°

102° મોટા ભાગે સ્પષ્ટ Mojave Ranch Estates, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Temple Basin, ન્યુઝીલેન્ડ 38°

102° સ્પષ્ટ Poston, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Pleasant Point, ન્યુઝીલેન્ડ 44°