ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

+6 °C
SE 2 ಎಮ್/ಎಸ್
ಅನಿಸುವುದು: +5°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 1022.6 ಎಚ್‍ಪಿಎ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: +3°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 81.1%
ಗೋಚರತೆ: 17 ಕಿ.ಮೀ
ಈಗ 25/01 10:00 am
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ St-Etienne Boutheon
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, St-Etienne Boutheon >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: +9°
ಇಗೋ: +4°
ನಾಳೆ
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಳೆ
ಹೈ: +8°
ಇಗೋ: +3°
ಸೋಮವಾರ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಳೆ
ಹೈ: +8°
ಇಗೋ: +3°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

+37° ಸ್ವಚ್ಛ Kata Tjuta, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Batagay, ರಷ್ಯಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ -52°

+36° Bourke, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Ese-Khayya, ರಷ್ಯಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ -52°

+35° ಸ್ವಚ್ಛ Port Hedland, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Kangalassy, ರಷ್ಯಾ -45°

+33° ಸ್ವಚ್ಛ Karratha, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Namtsy, ರಷ್ಯಾ -45°

+33° Tibooburra, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Zhatay, ರಷ್ಯಾ -45°