ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

ಸ್ವಚ್ಛ +23 °C
W 3 ಎಮ್/ಎಸ್
ಸ್ವಚ್ಛ
ಅನಿಸುವುದು: +23°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 1019.0 ಎಚ್‍ಪಿಎ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: +5°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 31%
ಗೋಚರತೆ: 10 ಕಿ.ಮೀ
ಈಗ 17/09 01:00 am
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Clermont-Ferrand
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Clermont-Ferrand >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: +29°
ಇಗೋ: +11°
ನಾಳೆ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: +25°
ಇಗೋ: +7°
ಗುರುವಾರ
ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: +23°
ಇಗೋ: +6°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

+28° Mīnāb, ಇರಾನ್
Dundas, ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ +0°

+28° ಸ್ವಚ್ಛ Rāmhormoz, ಇರಾನ್
Pituffik, ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ +0°

+28° ಸ್ವಚ್ಛ Shūsh, ಇರಾನ್
Dragali Skisenter, ನಾರ್ವೇ +2°

+28° ಸ್ವಚ್ಛ Āghā Jārī, ಇರಾನ್
Bismoen, ನಾರ್ವೇ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ +3°

+25° ಸ್ವಚ್ಛ Al Farwānīyah, ಕುವೈತ್
Ivittuut, ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ +5°