നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

31 ഠഫാ.
N 2 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 31°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.3 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 30°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 96.7%
സമയത്തുള്ള 11/12 07:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Buzenol
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Buzenol >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 41°
നിമ്ന: 27°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 39°
നിമ്ന: 30°
വ്യാഴം
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 36°
നിമ്ന: 25°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

106° തെളിഞ്ഞ Quilpie, ഓസ്ട്രേലിയ
Oymyakon, റഷ്യ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ -42°

105° തെളിഞ്ഞ Hermannsburg, ഓസ്ട്രേലിയ
Churapcha, റഷ്യ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -40°

104° തെളിഞ്ഞ Kata Tjuta, ഓസ്ട്രേലിയ
Khandyga, റഷ്യ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ -37°

104° തെളിഞ്ഞ Yulara, ഓസ്ട്രേലിയ
Dzhebariki-Khaya, റഷ്യ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ -33°

96° തെളിഞ്ഞ Purnululu National Park, ഓസ്ട്രേലിയ
Kholodnyy, റഷ്യ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ -33°