നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

തെളിഞ്ഞ 56 ഠഫാ.
S 8 എം.പി.എച്.
തെളിഞ്ഞ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 56°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 29.5 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 49°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 76.7%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 31 മൈ.
സമയത്തുള്ള 07/07 02:50 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Varkaus Kosulanniemi
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Varkaus Kosulanniemi >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: 64°
നിമ്ന: 54°
നാളെ
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: 66°
നിമ്ന: 55°
വ്യാഴം
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: 64°
നിമ്ന: 52°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

112° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Needles, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
McMurdo Station, Antarctica തെളിഞ്ഞ -7°

109° തെളിഞ്ഞ Mesquite Creek, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Puerto Natales, ചിലി മൂടല്‍കെട്ട് 21°

109° തെളിഞ്ഞ Mojave Ranch Estates, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Arthur’s Pass, ന്യൂസിലാന്‍റ് 38°

109° തെളിഞ്ഞ Parker, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Mt. Cheeseman Ski Resort, ന്യൂസിലാന്‍റ് 38°

109° തെളിഞ്ഞ Willow Valley, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Coal Creek Flat, ന്യൂസിലാന്‍റ് 41°