നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മൂടല്‍കെട്ടും ചാറ്റല്‍ മഴയും 51 ഠഫാ.
NE 7 എം.പി.എച്.
മൂടല്‍കെട്ടും ചാറ്റല്‍ മഴയും
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 51°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 29.9 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 49°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 92.3%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 16 മൈ.
സമയത്തുള്ള 23/05 06:20 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Kauhajoki Kuja-Kokko
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Kauhajoki Kuja-Kokko >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മൂടല്‍കെട്ടും ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 55°
നിമ്ന: 45°
നാളെ
മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: 57°
നിമ്ന: 43°
ശനി
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 55°
നിമ്ന: 37°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

113° തെളിഞ്ഞ Idfu, ഈജിപ്ത്
Holman, ക്യാനഡ മേഘാവ്യതമായ 19°

113° തെളിഞ്ഞ Qinā, ഈജിപ്ത്
Loveland, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ�� മൂടല്‍കെട്ട് 27°

111° തെളിഞ്ഞ Akhmīm, ഈജിപ്ത്
Taloyoak, ക്യാനഡ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടലും നേരിയ മഞ്ഞു വര്‍ഷവും 27°

111° തെളിഞ്ഞ Sūhāj, ഈജിപ്ത്
Montezuma, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ�� മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ 32°

109° തെളിഞ്ഞ Abnūb, ഈജിപ്ത്
Georgetown, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ�� തെളിഞ്ഞ 46°