ప్రస్తుతపు పరిస్థితులు

దట్టమైన మబ్బులు 55 °F
NE 10 mph
దట్టమైన మబ్బులు
ఇలా అనిపిస్తుంది: 55°
బేరోమీటర్: 29.9 in
తుషార స్థానం (మంచు బిందువు స్థానం): 45°
తేమ: 70.1%
దృష్టి గోచరత: 22 mi
ఇప్పటి వరకు 23/05 06:40 pm
ఇక్కడ పరిశీలించారు Tampere / Pirkkala
గత పరిశీలనలు , Tampere / Pirkkala >

3 రోజులకు క్లుప్తంగ

ఈ రోజు
దట్టమైన మబ్బులు
ఎక్కువ : 55°
తక్కువ: 45°
రేపు
దట్టమైన మబ్బులు మరియు వర్షం
ఎక్కువ : 50°
తక్కువ: 45°
శనివారం
దట్టమైన మబ్బులు మరియు వర్షం
ఎక్కువ : 54°
తక్కువ: 43°

10 రోజులకు సూచన >

5 రోజులకు వివరంగ వాతావరణ సూచన

111° ప్రశాంతంగా ఉంది Kawm Umbū, ఈజిప్ట్
Kugluktuk, కెనడా దట్టమైన మబ్బులు మరియు తేలికపాటి మంచు 16°

110° దట్టమైన మబ్బులు Nguigmi, నైజర్
Dikson, రష్యా దట్టమైన మబ్బులు 20°

109° ప్రశాంతంగా ఉంది Abū Tīj, ఈజిప్ట్
Loveland, సంయుక్త రాష్ట్రాలు దట్టమైన మబ్బులు 28°

109° ప్రశాంతంగా ఉంది Idfū, ఈజిప్ట్
Keystone, సంయుక్త రాష్ట్రాలు చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది   32°

109° ప్రశాంతంగా ఉంది Sūhāj, ఈజిప్ట్
Montezuma, సంయుక్త రాష్ట్రాలు చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది   32°