നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മൂടല്‍കെട്ട് 54 ഠഫാ.
E 11 എം.പി.എച്.
മൂടല്‍കെട്ട്
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 54°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 29.9 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 45°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 72%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 22 മൈ.
സമയത്തുള്ള 23/05 07:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Tampere / Pirkkala
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Tampere / Pirkkala >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മൂടല്‍കെട്ട്
ഉന്നത: 55°
നിമ്ന: 45°
നാളെ
മൂടല്‍കെട്ടും മഴയും
ഉന്നത: 50°
നിമ്ന: 45°
ശനി
മൂടല്‍കെട്ടും മഴയും
ഉന്നത: 54°
നിമ്ന: 43°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

110° തെളിഞ്ഞ Luxor, ഈജിപ്ത്
Cambridge Bay, ക്യാനഡ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ 10°

110° മൂടല്‍കെട്ട് Nguigmi, നൈഗര്‍
Resolute, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ 19°

109° തെളിഞ്ഞ Akhmīm, ഈജിപ്ത്
Dikson, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് 20°

109° തെളിഞ്ഞ Sūhāj, ഈജിപ്ത്
Holman, ക്യാനഡ മേഘാവ്യതമായ 21°

109° തെളിഞ്ഞ Ţahţā, ഈജിപ്ത്
Montezuma, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ�� മൂടല്‍കെട്ട് 34°