നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മൂടല്‍കെട്ടും ചാറ്റല്‍ മഴയും 35 ഠഫാ.
NE 1 എം.പി.എച്.
മൂടല്‍കെട്ടും ചാറ്റല്‍ മഴയും
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 35°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 29.7 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 35°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 97.2%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 3 മൈ.
സമയത്തുള്ള 23/04 03:07 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Tampere / Pirkkala
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Tampere / Pirkkala >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മൂടല്‍കെട്ടും ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 43°
നിമ്ന: 32°
നാളെ
മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ ഈര്‍പ്പമുള്ള മഞ്ഞും
ഉന്നത: 39°
നിമ്ന: 30°
ഞായര്‍
മൂടല്‍കെട്ടും ഈര്‍പ്പമുള്ള മഞ്ഞു വര്‍ഷവും
ഉന്നത: 41°
നിമ്ന: 34°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

86° തെളിഞ്ഞ Marawī, സുഡാന്‍
McMurdo Station, Antarctica മൂടല്‍കെട്ട് -30°

84° തെളിഞ്ഞ Dourbali, ചഡ്
Taloyoak, ക്യാനഡ മേഘാവ്യതവും മഞ്ഞുവര്‍ഷവും

84° തെളിഞ്ഞ Massaguet, ചഡ്
Baker Lake, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ

80° തെളിഞ്ഞ Hot Chāh, പാക്കിസ്ഥാന്‍
Arviat, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ 10°

80° തെളിഞ്ഞ Jath, പാക്കിസ്ഥാന്‍
Stony Rapids, ക്യാനഡ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ 25°