ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಳೆ 34 °F
S 11 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಳೆ
ಅನಿಸುವುದು: 26°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 29.3 ಇಂ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 32°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 92.3%
ಗೋಚರತೆ: 31 ಮೈಲಿಗಳು
ಈಗ 22/02 12:20 am
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Sotkamo Kuolaniemi
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Sotkamo Kuolaniemi >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ತೇವವುಳ್ಳ ಮಂಜು
ಹೈ: 37°
ಇಗೋ: 27°
ನಾಳೆ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 34°
ಇಗೋ: 25°
ಸೋಮವಾರ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 28°
ಇಗೋ: 10°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

77° ಸ್ವಚ್ಛ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಭಾರತ
Artyk, ರಷ್ಯಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ -55°

77° ಸ್ವಚ್ಛ ಬದ್ಲಾಪುರ್, ಭಾರತ
Oymyakon, ರಷ್ಯಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ -49°

77° ಸ್ವಚ್ಛ ವಾಡ, ಭಾರತ
Hall Beach, ಕೆನೆಡಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ -38°

76° ಸ್ವಚ್ಛ ಕರ್ಚೋರೆಂ, ಭಾರತ
Iqaluit, ಕೆನೆಡಾ ಸ್ವಚ್ಛ -33°

Gjoa Haven, ಕೆನೆಡಾ ಸ್ವಚ್ಛ -31°