અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

સ્પષ્ટ 65 °F
SW 9 માઇલ પ્રતિ કલાક
સ્પષ્ટ
ના જેવું લાગે છે: 65°
બેરોમિટર: 29.9 ઇંચ
ડ્યુપોઇન્ટ: 30°
ભેજ: 27.1%
દ્રશ્યતા: 24 માઇલ
ના રોજ 23/05 01:50 pm
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Kauhava
ભૂતકાળના અવલોકનો, Kauhava >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
સ્પષ્ટ
મહત્તમ: 64°
લઘુત્તમ: 37°
કાલે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 70°
લઘુત્તમ: 43°
બુધવાર
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 68°
લઘુત્તમ: 48°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

Ski conditions

Updated at 25/04
Lifts open: 0/6
Surface conditions: No report

Xcountry tracks open: 0km
Trails/slopes open: 0/6

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

106° મોટા ભાગે સ્પષ્ટ ઘુગુસ, ભારત
Arctic Bay, કેનેડા

106° મોટા ભાગે સ્પષ્ટ રાજુરા, ભારત
Coral Harbour, કેનેડા આંશિક વાદળછાયું

102° સ્પષ્ટ અલ્લાપલ્લી, ભારત
Gjoa Haven, કેનેડા ઘેરાયેલું 12°

102° સ્પષ્ટ અસીફાબાદ, ભારત
Iqaluit, કેનેડા ઘેરાયેલું 14°

102° સ્પષ્ટ સિરપુર, ભારત
Pangnirtung, કેનેડા 20°