നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും 22 ഠഫാ.
N 14 എം.പി.എച്.
മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു:
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 28.7 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 20°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 89.4%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 4 മൈ.
സമയത്തുള്ള 09/12 08:56 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Kemi
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Kemi >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞു വര്‍ഷവും
ഉന്നത: 25°
നിമ്ന: 16°
നാളെ
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 18°
നിമ്ന:
ബുധന്‍
മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞും
ഉന്നത: 34°
നിമ്ന: 32°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

72° തെളിഞ്ഞ Musa Kunda, ഗാംബിയ
Borogontsy, റഷ്യ -41°

64° തെളിഞ്ഞ Bantango Koto, ഗാംബിയ
Namtsy, റഷ്യ -41°

64° തെളിഞ്ഞ Demba Kali, ഗാംബിയ
Churapcha, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -40°

64° തെളിഞ്ഞ Demfai Karim, ഗാംബിയ
Khatassy, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -40°

64° മൂടല്‍കെട്ട് Numan, നൈജീരിയ
Dzhebariki-Khaya, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -36°